ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

Изаберите одговарајући:
1. образовни профил
2. предмет у табели
3. указивач (зелени квадратић) у разреду

Након тога је потребно да изаберете опцију
Download

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТИТЕЉСТВО

Заједнички наставни програми:
1. грађанско васпитање
2. верска настава

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - нови наставни програми

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Историја
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија
Хемија
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Статистика
Уставно и привредно право
Монетарна економија и банкарство
Комерцијално познавање робе
Маркетинг
Економска географија
Пословна информатика
Матурски испит
     


КОМЕРЦИЈАЛИСТА
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Ликовна култура
Рачунарство и информатика
Историја
Физика
Географија
     
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
     
Други страни језик
Принципи економије
Право
   
Канцеларијско пословање
   
Рачуноводство у трговини
Организација набавке и продаје
Пословна информатика
   
 
Обука у виртуелном предузећу
 
Трговинско пословање
Међународна шпедиција
Статистика
Маркетинг у трговини
Финансије
Предузетништво
Матурски испит
     

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Географија
Биологија
Социологија са правима грађана
Принципи економије
Рачуноводство
Финансијско пословање
Канцеларијско пословање
Пословна економија
Пословна информатика
Право
Финансијско рачуноводствена обука
Јавне финансије
Национална економија
   
Статистика
   
Предузетништво
Ревизија
   
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
       
Пословни енглески језик
   
Електронско пословање
   
Рачуноводство финанс. орг. и буџ. корисника
   
Маркетинг
   
Екологија и заштита животне средине
   
Историја (одабране теме)
   
Музичка култура
   
Изабрани спорт
   
Матурски испит
     

 

СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Увод у економију
Основи права
Канцеларијско пословање
Основи рачуноводства
Статистика
Предузетништво
Монетарна економија
Социологија
Електронско пословање
Право у осигурању
Комуникација у продаји
Рачуноводство у осигурању
Осигурање
Обука у виртуелном осигуравајућем друштву
Маркетинг у осигурању
Комуникација са психологијом
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
       
Други страни језик
Историја
Екологија
Здравствено васпитање
Логика
Историја уметности
Економска географија
Реторика и беседништво
Музичка уметност
Ликовна култура
Латински језик
Филозофија
Матурски испит
     

 

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Географија
Биологија
Ликовна култура
Логика са етиком
Социологија са правима грађана
Пословни енглески језик
Канцеларијско пословање
Право
Књиговодство
Други страни језик
Економија
Пословна психологија
Пословна информатика са електр. пословањем
Култура језичког изражавања
Вештине комуникације
Статистика
   
 
Пословна и административна обука
Предузетништво
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Историја (одабране теме)
Изабрани спорт
Спољнотрговинско пословање
Економска географија
Финансијска анализа
Реторика
Матурски испит
     

 

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
     
Основи економије
Национална економија
Основи економике трговине
Економика и организација трговинских предузећа
Маркетинг
Право
Рачуноводство
Пословна информатика
 
 
Познавање робе
Психологија
Трговинско пословање
Практична настава
Матурски испит
     

 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Музичка уметност
Физика
Географија
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Основи економије
Агенцијско и хотелијерско пословање
Економика и организација туристичких предузећа
Пословна кореспонденција
Туристичка географија
Психологија у туризму
Финансијско пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
 
 
Историја уметности
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Страни језик III
Историја (одабране теме)
Филозофија
Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Логика са етиком
Здравствена култура
Географија културе
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Туристичке дестинације света
Смештај у сеоском туристичком домаћинству
Исхрана
Барско пословање
Посебни облици туризма
Право у туризму
Матурски испит
     

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Музичка уметност
Физика
Географија
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Основи економије
Агенцијско и хотелијерско пословање
Економика и организација туристичких предузећа
Пословна кореспонденција
Туристичка географија
Психологија у туризму
Финансијско пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
 
 
Историја уметности
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Страни језик III
Историја (одабране теме)
Филозофија
Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Логика са етиком
Здравствена култура
Географија културе
Пословна информатика у туризму
Туристичке дестинације света
Смештај у сеоском туристичком домаћинству
Исхрана
Барско пословање
Посебни облици туризма
Право у туризму
Грађанско васпитање
Матурски испит
     

 

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
   
 
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Хигијена
Економика и организација предузећа
Психологија
Основи куварства
Туристичка географија
Познавање робе
 
Марктинг у туризму
Хотелијерство
Наука о исхрани
Услуживање са практичном наставом
Матурски испит
     

 

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
   
 
Основи туризма и угоститељства
Хигијена
Економика и организација предузећа
Психологија
Уметничко обликовање
Туристичка географија
Познавање робе
 
Наука о исхрани
Хотелијерство
Маркетинг у туризму
Куварство са практичном наставом
Матурски испит
     

 

КОНОБАР
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Свечани пријеми
Услуживање
Исхрана
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Психологија у туризму и угоститељству
Основе куварства
Основе посластичарства
Туристичка географија
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Барско пословање
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
   
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

КУВАР
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Националне кухиње
Основе услуживања
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Предузетништво
Исхрана
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Путеви хране
Познавање животних намирница
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Психологија у туризму и угоститељству
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
   
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

ПОСЛАСТИЧАР
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Исхрана
   
Посластичарство
Основе услуживања
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Националне посластице
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Пословна информатика
Психологија у туризму и угоститељству
Чоколатерство
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

Грађанско васпитање
I разред
II разред
IIII разред
IV разред
III степен
IV степен

повратак на насловну страну