ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

Изаберите одговарајући:
1. образовни профил
2. предмет у табели
3. указивач (зелени квадратић) у разреду

Након тога је потребно да изаберете опцију
Download

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТИТЕЉСТВО
 
конобар, 3. разред
 
конобар, 1. и 2. разред
посластичар, 3. разред
 
посластичар, 1. и 2. разред
кувар, 3. разред
повратак на насловну страну
кувар, 1. и 2. разред

Заједнички наставни програми:
1. грађанско васпитање
2. верска настава

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - нови наставни програми


КОМЕРЦИЈАЛИСТА
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Ликовна култура
Рачунарство и информатика
Историја
Физика
Географија
     
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
     
Други страни језик
Принципи економије
Право
   
Канцеларијско пословање
   
Рачуноводство у трговини
Организација набавке и продаје
Пословна информатика
   
 
Обука у виртуелном предузећу
 
Трговинско пословање
Међународна шпедиција
Статистика
Маркетинг у трговини
Финансије
Предузетништво
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
       
Комерцијално познавање робе    
Вештине комуникације    
Пословна економија    
Екологија и заштита животне средине    
Музичка култура    
Историја (одабране теме)    
Логика са етиком    
Изабрана поглавља математике    
Пословни енглески    
Електронско пословање    
Менаџмент    
Матурски испит
     

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Ликовна култура
Географија
Биологија
Социологија са правима грађана
Принципи економије
Рачуноводство
Финансијско пословање
Канцеларијско пословање
Пословна економија
Пословна информатика
Право
Финансијско рачуноводствена обука
Јавне финансије
Национална економија
   
Статистика
   
Предузетништво
Ревизија
   
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
       
Пословни енглески језик
   
Електронско пословање
   
Рачуноводство финанс. орг. и буџ. корисника
   
Маркетинг
   
Екологија и заштита животне средине
   
Историја (одабране теме)
   
Музичка култура
   
Изабрани спорт
   
Матурски испит
     

 

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Географија
Биологија
Ликовна култура
Логика са етиком
Социологија са правима грађана
Пословни енглески језик
Канцеларијско пословање
Право
Књиговодство
Други страни језик
Економија
Пословна психологија
Пословна информатика са електр. пословањем
Култура језичког изражавања
Вештине комуникације
Статистика
   
 
Пословна и административна обука
Предузетништво
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Музичка култура
Екологија и заштита животне средине
Историја (одабране теме)
Изабрани спорт
Спољнотрговинско пословање
Економска географија
Финансијска анализа
Реторика
Матурски испит
     

 

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
     
Основи економије
Национална економија
Основи економике трговине
Економика и организација трговинских предузећа
Маркетинг
Право
Рачуноводство
Пословна информатика
 
 
Познавање робе
Психологија
Трговинско пословање
Практична настава
Матурски испит
     

 

ТРГОВАЦ
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Основи трговине
Техника продаје и услуге купцима
Пословна комуникација
Познавање робе
Основи пословања у трговини
Маркетинг у трговини
Комерцијално познавање робе
Набавка и физичка дистрибуција
Психологија потрошача
Предузетништво
 
Практична настава
Грађанско васпитање
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословна информатика
Пословни страни језик
Музичка култура
Страни језик I
Ликовна култура
Историја (одабране теме)
Матурски испит
   

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР, 3. И 4. РАЗРЕД
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Музичка уметност
Физика
Географија
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Основи економије
Агенцијско и хотелијерско пословање
Економика и организација туристичких предузећа
Пословна кореспонденција
Туристичка географија
Психологија у туризму
Финансијско пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
 
 
Историја уметности
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Страни језик III
Историја (одабране теме)
Филозофија
Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Логика са етиком
Здравствена култура
Географија културе
Пословна информатика у туризму
Туристичке дестинације света
Смештај у сеоском туристичком домаћинству
Исхрана
Барско пословање
Посебни облици туризма
Право у туризму
Грађанско васпитање
Матурски испит
     

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР, 1. И 2. РАЗРЕД
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Музичка уметност
Физика
Географија
Хемија
Биологија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Агенцијско и хотелијерско пословање
Економика и организација туристичких предузећа
Пословна кореспонденција
Психологија у туризму
Туристичка географија
Спољнотрговинско и девизно пословање
Маркетинг у туризму и угоститељству
 
 
Историја уметности
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Страни језик III
Историја (одабране теме)
Филозофија
Ликовна култура
Екологија и заштита животне средине
Логика са етиком
Здравствена култура
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Основи економије  
   
Туристичке дестинације света
Финансијско пословање
Економика туризма
Барско пословање
Право у туризму
Грађанско васпитање
Матурски испит
     

 

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
   
 
Страни језик II
Основи туризма и угоститељства
Хигијена
Економика и организација предузећа
Психологија
Основи куварства
Туристичка географија
Познавање робе
 
Марктинг у туризму
Хотелијерство
Наука о исхрани
Услуживање са практичном наставом
Матурски испит
     

 

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, II-IV разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
   
 
Основи туризма и угоститељства
Хигијена
Економика и организација предузећа
Психологија
Уметничко обликовање
Туристичка географија
Познавање робе
 
Наука о исхрани
Хотелијерство
Маркетинг у туризму
Куварство са практичном наставом
Матурски испит
     

 

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, I разред
I
II
III
IV
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Географија
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Ликовна култура
Физика
Социологија са правима грађана
Хигијена
Основи туризма и угоститељства
Куварство
Пословна комуникација
Пословна информатика  
   
Економика и организација предузећа
Познавање робе
Наука о исхрани
Уметничко обликовање
Основе услуживања
Маркетинг у туризму и угоститељству
 
Хотелијерство
Предузетништво
Професионална пракса
Музичка култура-изборни предмет    
Биологија-изборни предмет    
Историја (одабране теме)-изборни предмет    
Психологија-изборни предмет    
Логика са етиком-изборни предмет    
Пословни страни језик-изборни предмет    
Општа туристичка географија-изборни предмет    
 
Сеоско туристичко домаћинство-изборни предмет    
 
Психологија у туризму-изборни предмет      
Путеви хране-изборни предмет      
Основе посластичарства-изборни предмет      
Грађанско васпитање
Верска настава
Матурски испит
     

 

КОНОБАР, 3. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Свечани пријеми
Услуживање
Исхрана
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Психологија у туризму и угоститељству
Основе куварства
Основе посластичарства
Туристичка географија
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Барско пословање
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
   
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

КОНОБАР, 1. И 2. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Страни језик II
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Услуживање
Исхрана
Основе куварства и посластичарства
Психологија у туризму и угоститељству
Економика туристичких и угоститељских предузећа  
Туристичка географија
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Барско пословање
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
   
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

КУВАР, 3. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Националне кухиње
Основе услуживања
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Предузетништво
Исхрана
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Путеви хране
Познавање животних намирница
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Психологија у туризму и угоститељству
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
   
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

КУВАР, 1. И 2. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Основе услуживања
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Предузетништво
Исхрана
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Познавање животних намирница
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Психологија у туризму и угоститељству
Марктинг у туризму и угоститељству
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

ПОСЛАСТИЧАР, 3. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Исхрана
   
Посластичарство
Основе услуживања
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Националне посластице
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Пословна информатика
Психологија у туризму и угоститељству
Чоколатерство
Марктинг у туризму и угоститељству
Општа туристичка географија
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

ПОСЛАСТИЧАР, 1. И 2. РАЗРЕД
I
II
III
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Географија
Социологија са правима грађана
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Посластичарство
Исхрана
   
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Основе услуживања
Предузетништво
Професионална пракса
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Пословни страни језик
Пословна информатика у туризму и угоститељству
Чоколатерство
Психологија у туризму и угоститељству
Марктинг у туризму и угоститељству
Страни језик I
   
Изабрани спорт
 
Историја (одабране теме)
 
Ликовна култура
 
Музичка култура
 
Завршни испит
   

 

Грађанско васпитање
I разред
II разред
IIII разред
IV разред
III степен
IV степен

повратак на насловну страну