Ш К О Л А ///Д А Н А С
 

ШКОЛА ДАНАС
У школској 2018/19. години 35 одељење
са око 1000 ученика


директор,
Виолета Ђорђевић
 
ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
ШКОЛСКА 2008/09.

ПРВИ РАЗРЕД:

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

I-1 економски техничар
одељ. старешина:Стаменковић Мирјана
III-1 економски техничар
одељ. старешина:Јовановић Татијана
I-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Стевановић Александра
III-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Антић Силвија
I-4 пословни администратор
одељ. старешина:Кулагић Сузана
III-4 пословни администратор
одељ. старешина:Поповић Зорица
I-5 трговински техничар
одељ. старешина:Лазић Бисерка
III-5 трговински техничар
одељ. старешина:Јеремић Вања
I-6 туристичко-хотелијерски техничар
одељ. старешина: Весовић Ирена
III-6 туристички техничар
одељ. старешина:Богдановић Данијела
I-7 угоститељски техничар
одељ. старешина: Гајић Наташа
III-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:Стојадиновић Биљана
I-8 кулинарски техничар
одељ. старешина: Јовановић Жарко
III-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:Марковић Бобан
I-9 конобар, посластичар
одељ. старешина: Станојевић Ивана
III-9 конобар, посластичар
одељ. старешина:Радивојевић Горан
I-10 кувар
одељ. старешина: Илић Дарко
III-10 кувар
одељ. старешина:Симић Надица
ДРУГИ РАЗРЕД:
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
II-1 економски техничар
одељ. старешина:Марковић Биљана
IV-1 економски техничар
одељ. старешина:Станковић Данијела
II-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Јовановић Мила
IV-2 финансијски администратор
одељ. старешина:Девић Сузана
II-4 пословни администратор
одељ. старешина:Маслаћ Љиљана
IV-3 службеник осигурања
одељ. старешина: Суботић Слободанка
II-5 трговински техничар
одељ. старешина:
Пириватрић Милош
IV-4 пословни администратор
одељ. старешина:Јовановић Савк. Соња
II-6 туристички техничар
одељ. старешина:
Златановић Марина
IV-5 трговински техничар
одељ. старешина:Илић Дејан
II-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:
Миладиновић Јагодица
IV-6 туристички технчар
одељ. старешина: Ивановић Дејан
II-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:
Илић Јасмина
IV-7 угоститељски техничар
одељ. старешина:Момировић Весна
II-9 конобар, посластичар
одељ. старешина:Хајошевић Јелена
IV-8 кулинарски техничар
одељ. старешина:Алексић Владимир
II-10 кувар
одељ. старешина:Бојоски Горана
 
Распоред часова