ПРОЈЕКАТ ''ДИГИТАЛНА МАГИЈА КУВАРСТВА''


Током 2019. године када је Covid–19 први пут погодио свет, просветни радници у региону урадили су невероватне ствари како би ученици наставили са образовањем док прелазе на учење на даљину. Од иновација у електронском учењу до одржавања духа ученика путем изазова у фотографисању и кувању, наставници су показали изузетну прилагодљивост током овог тешког периода. Док земље широм света предузимају потребне кораке за сузбијање вируса, на глобалном нивоу многе школе и универзитети прелазе на онлине часове. Међутим, настава и учење од куће представља велику промену за већину ученика и наставника. Без физичке учионице, како можете проверити да су ђаци ангажовани и да напредују? Како професори и школе остају повезани? Сва ова питања мотивисала су нас да пронађено начин и олакшамо дигиталну транзицију, па смо потражили школу која има искусне онлине предаваче да поделе савете у вези са учењем на даљину, које су годинама прикупљани и разменимо примере добре праксе, те креирамо приручник најбоље праксе у овој области. Наша партнерска школа на овом пројекту је  Grm Novo Mesto – center birotehnike in turizma, а пројекат је намењен ученицима од првог до четвртог разреда и то: из области туризама и угоститељства, у образовним профилима кулинарски техничар у четворогодишњем трајању и кувар у трогодишњем трајању. Реализација пројекта је планирана током 2022. И 2023. године.

Циљ пројекта је омогућити учесницима стицање знања и вештина којима ће савладати нове изазове и захтеве тржишта рада у ери дигитализације:
-прилагођавање дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне писмености учесника
-усвајање нових метода и приступа учењу и поучавању
-израда дигиталних образовних материјала
-Међународне базе података за наставнике са контактима за међународну размену искуства
-Е-решења за учење на даљину и спровођење праксе;
-Е-решења за праћење постигнућа учења

Предвиђене пројектне активности:
- Ефикасно и мотивисано учење на даљину са Microsoft ресурсима за едукацију и selfie
- обука за наставнике и ученике за примену дигиталних алата у онлине настави
- обука за наставнике и ученике за анализу примене ИКТ алата у циљу повећања постигнућа
- уједињење искуства наставника и ученика стечених током online наставе и пословања ради проналажења новог начина за праћење постигнућа са циљем личног раста и напретка, као и унапређења стручних способности

Резултат планираних активности јесте обезбеђивање квалификација потребних за савладавање радних захтева изазваних динамичним променама начина рада. Ово подразумева оспособљавање наставника за стварање и приступ дигиталним образовним садржајима, овладавање новим начинима провере знања ученика и новим приступима, подизању и задржавању нивоа мотивације ученика. Побољшање квалитета online рада омогућиће већа постигнућа ученика којима је потребна додатна образовна подршка и стручна пракса.