ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - ЦЕНОВНИК

УПИС ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

3300,00
ОБНОВА ГОДИНЕ
1100,00

ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ ДЕЛОМ

750,00

ИСПИТ БЕЗ ПИСМЕНОГ ДЕЛА

650,00
ИСПИТ СА ВЕЖБАМА
1000,00
ИСПИТ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
1000,00
ЧАС КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ
90,00-120,00

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

1850,00

ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА

2300,00

 

УПЛАТА ПО БИЛО КОЈOJ ОСНОВИ НА ЖИРО РАЧУН БРОЈ:

840-863666-97
ПОЗИВ НА БРОЈ 97 79-742121

Економско-трговинска школа
Смедерево
16 октобар ББ