ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - ИСПИТНА ПИТАЊА

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈ. ПОСЛОВАЊЕ
1. Туристичко хотел. техничар - 1. разред
2. Туристичко хотел. техничар - 2. разред
3. Туристички техничар - 1. разред
4. Туристички техничар - 2. разред

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. Финансијски техничар - 3. разред
2. Финансијски техничар - 4. разред

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА
1. Економски, финанс. и тргов. техн. - 1. разред
2. Туристички, угост. и кулин. техн. - 1. разред
3. Туристички, угост. и кулин. техн. - 2. разред

4. Екологија, трећи степен - 1. и 2. разред
5. Финансијски администратор - 1. разред

ВЕРСКА НАСТАВА
1. Испитна питања - сви разреди

ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
1. Испитна питања

ГЕОГРАФИЈА
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред
3. Туристички техн. (нови) - 1. разред
4. Туристички техн. (нови) - 2. разред

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред
3. Испитна питања - 3. разред

4. Испитна питања - 4. разред

ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. Финансијски техничар - 4. разред

ЕКОНОМИЈА
1. Пословни администратор - 3. разред
2. Пословни администратор - 4. разред

ЕКОНОМИКА И ОРГ. ПРЕДУЗЕЋА
1. Испитна питања - 2. разред

2. Испитна питања - 2. разред

ЕКОНОМИКА И ОРГ. ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА
1. Испитна питања

ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ
1. Трговац - 1. разред

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА
1. Испитна питања - 2. разред

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. Сви образовни профили - 1. разред
2. Сви образовни профили - 2. разред
3. Сви образовни профили - 3. разред
4. Сви образовни профили - 4. разред

5. Конобар, други страни - 2. разред
6. Конобар, други страни - 3. разред

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
1. Испитна питања - 1. разред, угоститељи

ИСТОРИЈА
1. Трећи степен - 1. разред
2. Четврти степен - 1. разред
3. Четврти степен - 2. разред

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1. Финансијски техничар - 3. разред
2. Финансијски техничар - 4. разред

КЊИГОВОДСТВО
1. Пословни администратор-2. разред

КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ
1. Кулинарски техн. и кувар - 1. разред
2. Кулинарски техн. и кувар - 2. разред
3. Кулинарски техничар - 4. разред

ЛОГИКА
1. Службеник осигурања - 3. разред

ЛОГИКА СА ЕТИКОМ
1. Пословни администратор - 4. разред

МАРКЕТИНГ
1. Економски и трговински техн. - 4. разред

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Угоститељски и кулин. техничар - 4. разред

МАТЕМАТИКА
1. Испитна питања - сви обр. профили

МОНЕТАРНА ЕКОН. И БАНКАРСТВО
1. Економски техничар - 3. разред

МУЗИЧКА КУЛТУРА
1. Испитна питања - 1. разред

НАУКА О ИСХРАНИ
1. Испитна питања - 4. разред

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА
1. Трговински техничар - 4. разред

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
1. Испитна питања, I и II језик- сви разреди

ОСИГУРАЊЕ
1. Финансијски техничар - 4. разред

ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ
1. Трговински техничар - 1. разред

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
1. Четврти степен - 4. разред

2. Трговинска техн. - 3. разред
3. Четврти степен - 1. разред
4. Четврти степен - 2. разред

 

 

 

ОСНОВИ ФИНАНСИЈА
1. Финансијски техн. - 2. разред

ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
1. Трећи и четврти степен - 1. разред

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
1. Угоститељски техничар - 4. разред
2. Кулинарски техничар - 4. разред
3. Трговац - 3. разред
4. Кувар - 2. разред
5. Конобар - 3. разред
6. Кулинарски техничар - 3 разред
7. Кувар и посластичар - 2. разред
8. Трговински техничар - 3. разред

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1. Финансијски администратор - 1. разред
2. Финансијски администратор- 2. разред
3. Економски и финанс. техничар - 1. разред
4. Економски и финанс. техничар - 2. разред

5. Економски техничар - 3. разред

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
1. Економски и финанс. техничар - 3. разред
2. Економски и финанс. техничар - 4. разред

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1. Финансијски техничар - 4. разред

ПРАВО
1. Финансијски техничар - 3. разред
2. Финансијски техничар - 4. разред
3. Трговински техничар - 4. разред

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ
1. Финансијски администратор - 1. разред
2. Финансијски администратор-2 разред

ПСИХОЛОГИЈА
1. Угоститељи - 3. и 4. степен
2. Трговински техничар
3. Пословна психологија - посл. администр.

4. Конобар

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред

РАЧУНОВОДСТВО
1. Економски техничар - 1. разред
2. Економски техничар - 2. разред
3. Економски техничар - 3. разред
4. Економски техничар - 4. разред
5. Трговински техничар - 3. разред
6. Трговински техничар - 4. разред

7. Финансијски техничар - 1. разред
8. Финансијски техничар - 2. разред
9. Финансијски техничар - 3. разред

РЕТОРИКА
1. Испитна питања

САВРЕМЕНА ПОСЛ. КОРЕСПОНЕНЦИЈА
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред

СОЦИОЛОГИЈА
1. Испитна питања 3. разред, 3. степен
2. Испитна питања, 3. разред, 4. степен
3. Испитна питања, 4. разред, сл. осигурања

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
1. Испитна питања, 3. и 4. разред

СРПСКИ ЈЕЗИК
1. Испитна питања - 1. разред
2. Трећи степен - 2. разред
3. Четврти степен - 2. разред
4. Четврти степен - 3. разред
5. Трећи степен - 3. разред

6. Четврти степен - 4. разред

СТАТИСТИКА
1. Испитна питања - 3. разред
2. Економски и финанс. техничар - 4. разред

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
1. Испитна питања - 3. разред

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред
3. Испитна питања - 3. разред

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
1. Туристички, угост. и кулин. техн. - 3. разред
1. Трговински техничар - 4. разред

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. Финансијски техничар - 2. разред
2. Туристички техничар - 3. разред

ФИЛОЗОФИЈА
1. Испитна питања - 4. разред

УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ
1. Испитна питања - 1. разред
2. Испитна питања - 2. разред
3. Испитна питања - 3. разред

4. Испитна питања - 4. разред

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
1. Економски техничар - 3. разред
2. Економски техничар - 4. разред

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
1. Сви образовни профили - 1. разред
2. Сви образовни профили - 2. разред
3.
Сви образовни профили - 3. разред
4. Сви образовни профили - 4. разред
5. Други страни - 1. разред
6. Други страни - 3. разред

ХЕМИЈА
1. Економски техничар - 1. разред
2. Конобар - 1. разред
3. Турист. техничар - 1. разред
4. Угост, кулин, тргов - 1. разред
5. Угост, кулин, тргов, турист - 2. разред

ХИГИЈЕНА
1. Испитна питања - 1. разред

ХОТЕЛИЈЕРСТВО
1. Угоститељски техничар - 4. разред