ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - КРАТКА ПРОЦЕДУРА

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ РАЗРЕДА

ЗАВРШАВАЊЕ ЗАПОЧЕТОГ ШКОЛОВАЊА

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

УСЛОВИ
И
ДОКАЗИ ЗА УПИС

сведочанство о завршеној основној школи (и положен завршни испит)
квалифика циони / пријемни испит

сведочанства о завршеним разредима средње школе

диплома и сведочанства о завршеној средњој школи у двогодишњем и трогодишњем трајању

диплома и сведочанства о завршеној средњој школи

НАЧИН И ВРЕМЕ УПИСА

по конкурсу

до 31.08.

у току школске године

у току школске године

ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О УТВРЂЕНИМ ДОПУНСКИМ ИСПИТИМА

не

не

да

да

РЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА О ДОПУНСКИМ ИСПИТИМА

не

да

да

да

ВИД НАСТАВЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

да

да

да

да

ИЗДАВАЊЕ СВЕДОЧАНСТВА КАДА СУ ПОЛОЖЕНИ СВИ ИСПИТИ ОДРЕЂЕНОГ РАЗРЕДА

да

да

да

да

ЗАВРШАВАЊЕ ШКОЛОВАЊА (положени испити из свих предмета прописаних наставним планом и програмом)


ЗАВРШНИ / МАТУРСКИ ИСПИТ


ЗАВРШНИ / МАТУРСКИ ИСПИТ


ЗАВРШНИ / МАТУРСКИ ИСПИТ


ЗАВРШНИ / МАТУРСКИ ИСПИТ

ИЗДАВАЊЕ ЈАВНЕ  ИСПРАВЕ


ДИПЛОМА


ДИПЛОМА


ДИПЛОМА


ДИПЛОМА